C4AH14F1 - 206

WYMIANA ZESPOLONA PRZEDNIA PODŁUŻNICA

UWAGA : wszystkie oczyszczone powierzchnie powinny być zabezpieczone metodą cynkowania elektrolitycznego przez wyspecjalizowany warsztat .

UWAGA : przeniesienie skrzyni na stanowisko probiercze (w razie konieczności) .

1 - OPERACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Wymiana :

Demontaż -montaż :

2 - IDENTYFIKACJA CZĘŚCI ZAMIENNYCH


(1) Zespolona przednia podłużnica .

(2) Rozpora wnęki przedniego koła .

(3) Podstawa środkowej podłużnicy .

3 - KOMPOZYCJA


(1) Połączenie podłużnicy .

(2) Podstawa łączenia podłużnicy .

(3) Rozpora wnęki przedniego koła .

(4) Wspornik złącza (złączy) .

(5) Podstawa środkowej podłużnicy .

(6) Konstrukcja nośna przodu .

4 - CZĘŚCI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI METODY


(1) Zespolona przednia podłużnica .

(2) Rozpora wnęki przedniego koła .

(3) Częściowa środkowa podstawa podłużnicy .

5 - PRZYGOTOWANIE NOWEJ CZĘŚCI


Wyznaczyć a następnie odciąć przy pomocy ściernicy o grubości 1 mm (Wycięcie definitywne) .

6 - WYCINANIE


Wyznaczyć a następnie odciąć przy pomocy ściernicy o grubości 1 mm (Wycięcie prowizoryczne) .

Wykroić przez punktowe frezowanie .


Wykroić przez punktowe frezowanie .


Wykroić przez punktowe frezowanie .

Zdemontować element .

7 - WYPIĘCIE


Przygotować krawędzie styku .

Zabezpieczyć krawędzie zgrzewalną powłoką również na nowych częściach .

8 - DOPASOWANIE


Zamontować :

Sprawdzić luzy .

Otworzyć pokrywę silnika .


Sprawdzić odległość .

Zdemontować :


Wyznaczyć wykrój .

Zdemontować : Częściowa środkowa podstawa podłużnicy .

9 - SPAWANIE


Spawać elektrycznie punktowo (Z wyposażeniem : ab1) .


Spawać elektrycznie punktowo (Według A) (Z wyposażeniem : ab1) .

Wykończyć wykrój (Według B) .


Spawać elektrycznie punktowo (Z wyposażeniem : ab1) .


Zamontować : Częściowa środkowa podstawa podłużnicy .

Spawać elektrycznie punktowo (Według C) (Z wyposażeniem : ab1) .

Spawanie szwem sukcesywnym w atmosferze obojętnej (Według D) .

Zeszlifować spawy .


Zamontować : Rozpora wnęki przedniego koła .

Spawać elektrycznie punktowo (Z wyposażeniem : ab1) .

10 - ZABEZPIECZENIE


Nałożyć natryskiem płynny wosk .