C4AH15F1 - 206

WYMIANA ZMONTOWANA PRZEDNIA WNĘKA REFLEKTORA

UWAGA : wszystkie oczyszczone powierzchnie powinny być zabezpieczone metodą cynkowania elektrolitycznego przez wyspecjalizowany warsztat .

1 - OPERACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Wymiana :

Demontaż -montaż :

Odsłonić :

2 - CECHY SZCZEGÓLNE

Aby ustawić wnękę reflektora, użyć odpowiednich szablonów .

3 - IDENTYFIKACJA CZĘŚCI ZAMIENNYCH


(1) Zmontowana przednia wnęka reflektora .

4 - KOMPOZYCJA


(1) Przednia wnęka reflektorów .

(2) Przedni wspornik przedniego zderzaka .

(3) Tylny wspornik przedniego zderzaka .

(4) Wzmocnienie wnęki reflektora .

(5) Przedni wspornik pasa przedniego .

5 - CZĘŚCI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI METODY


(1) Zmontowana przednia wnęka reflektora .

6 - OPRZYRZĄDOWANIE SPECJALNE


[1] Przymiar do ustawienia lewej przedniej wnęki reflektora (-).1117 B .

[2] Przymiar do ustawienia prawej przedniej wnęki reflektora (-).1117 C .

7 - WYCINANIE


Wykroić przez punktowe frezowanie .


Wykroić przez punktowe frezowanie .


Wykroić przez punktowe frezowanie (Według A) .

Wyciąć szlifierką przy użyciu tarczy o grubości 6 mm (Według B) .

Zdemontować element .

8 - WYPIĘCIE


Przygotować krawędzie styku .

Zabezpieczyć krawędzie zgrzewalną powłoką również w nowej części .

9 - DOPASOWANIE


Zamontować :

Ustawić zespoloną przednią wnękę reflektorów przy pomocy przyrządu [1] .

Zamknąć pokrywę silnika .

Sprawdzić luzy .

Otworzyć pokrywę silnika .

Sprawdzić odległość .

10 - SPAWANIE


Spawać elektrycznie punktowo (Z wyposażeniem : ab1) .

Zdemontować przyrząd [2] .


Spawać elektrycznie punktowo (Według C) (Z wyposażeniem : ab1) .

Spawać punktami korkowymi w atmosferze obojętnej (Według D) .

Obrobić ściernicą punkty korkowe .

11 - ZABEZPIECZENIE


Nałożyć natryskiem płynny wosk .