C4AH16F1 - 206

WYMIANA ZESPOLONA PODŁUŻNICA ŚRODKOWA WYCIĘCIE TYLNE

UWAGA : wszystkie oczyszczone powierzchnie powinny być zabezpieczone metodą cynkowania elektrolitycznego przez wyspecjalizowany warsztat .

KONIECZNIE : przeniesienie skrzyni na stanowisko probiercze .

1 - OPERACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Wymiana :

Demontaż/montaż :

2 - CECHY SZCZEGÓLNE

Użyć odpowiednich szablonów, aby wyznaczyć tylny przekrój podłużnicy .

3 - IDENTYFIKACJA CZĘŚCI ZAMIENNYCH


(1) Podstawa środkowej podłużnicy .

(2) Zespolona podłużnica środkowa wycięcie tylne .

4 - KOMPOZYCJA


(1) Połączenie podłużnicy .

(2) Podstawa łączenia podłużnicy .

(3) Wspornik złącza (złączy) .

(4) Wspornik przedniego mocowania belki silnika .

(5) Wycięta podłużnica środkowa .

(6) Przednia przegroda podłużnicy .

(7) Podstawa środkowej podłużnicy .

(8) Konstrukcja nośna przodu .

5 - CZĘŚCI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI METODY


(1) Podstawa środkowej podłużnicy .

(2) Zespolona podłużnica środkowa wycięcie tylne .

6 - OPRZYRZĄDOWANIE SPECJALNE


[1] Szablon tylnego przekroju (Centralna konstrukcja nośna), Symbol handlowy (-).1117 A .

7 - PRZYGOTOWANIE NOWEJ CZĘŚCI


Wywiercić otwory o 8 mm dla póŒniejszego spawania punktami korkowymi .


Wywiercić otwory o 8 mm dla póŒniejszego spawania punktami korkowymi .

8 - WYCINANIE


Wyznaczyć przy pomocy przyrządu [1] .

Odciąć przy pomocy ściernicy o grubości 1 mm (Wycięcie definitywne) .


Wykroić przez punktowe frezowanie .


Wykroić przez punktowe frezowanie .


Wykroić przez punktowe frezowanie .


Wykroić przez punktowe frezowanie .

Zdemontować element .

9 - WYPIĘCIE


Przygotować krawędzie styku .

Zabezpieczyć krawędzie zgrzewalną powłoką również na nowych częściach .

10 - SPAWANIE


Zamontować środkową podłużnicę .

Spawać elektrycznie punktowo (Z wyposażeniem BA1) .


Spawać elektrycznie punktowo (Z wyposażeniem BA1) .


Spawanie szwem sukcesywnym w atmosferze obojętnej (Według A) .

Spawać punktami korkowymi w atmosferze obojętnej (Według B) .

Zeszlifować spawy i punkty zgrzewania .


Spawać punktami korkowymi w atmosferze obojętnej (Według C) .

Spawanie szwem sukcesywnym w atmosferze obojętnej (Według D) .

Zeszlifować spawy i punkty zgrzewania .


Zamontować środkową podstawę podłużnicy .

Spawanie szwem sukcesywnym w atmosferze obojętnej (Według E) .

Spawać punktami korkowymi w atmosferze obojętnej (Według F) .

Zeszlifować spawy i punkty zgrzewania .

Spawać elektrycznie punktowo (Według G) (Z wyposażeniem BA1) .

11 - SZCZELNOŚĆ


Nałożyć kit do wygładzania pędzlem .


Nałożyć kit do wygładzania pędzlem .

12 - ZABEZPIECZENIE


Nałożyć warstwę zabezpieczającą przed uderzeniami kamieni .


Nałożyć natryskiem płynny wosk .