C4AH17F1 - 206

WYMIANA ZESPOLONA PRZEDNIA WNĘKA KOŁA

UWAGA : wszystkie oczyszczone powierzchnie powinny być zabezpieczone metodą cynkowania elektrolitycznego przez wyspecjalizowany warsztat .

KONIECZNIE : przeniesienie skrzyni na stanowisko probiercze .

1 - OPERACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Wymiana :

Demontaż/montaż :

Demontaż - montaż okładziny :

Odsłonić :

2 - IDENTYFIKACJA CZĘŚCI ZAMIENNYCH


(1) Zespolona przednia wnęka koła .

(2) Wzmocnienie przedniego błotnika .

(3) Przednie wzmocnienie boku kabiny .

3 - KOMPOZYCJA (SKŁAD)


(1) Wspornik przedniego zawieszenia .

(2) Przednia wnęka koła .

(3) Rozpora wnęki przedniego koła .

(4) Wzmocnienie przedniego błotnika .

(5) Przednie wzmocnienie boku kabiny .

4 - CZĘŚCI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI METODY


(1) Zespolona przednia wnęka koła .

(2) Częściowe wzmocnienie przedniego błotnika .

(3) Przednie wzmocnienie boku kabiny .

5 - PRZYGOTOWANIE NOWEJ CZĘŚCI


Wywiercić otwory 6,5 mm do póŒniejszego zgrzewania punktami korkowymi .


Wyznaczyć a następnie odciąć przy pomocy ściernicy o grubości 1 mm (Wycięcie definitywne) .


Wywiercić otwory 6,5 mm do póŒniejszego zgrzewania punktami korkowymi .

6 - WYCINANIE


Wykroić przez punktowe frezowanie .


Wykroić przez punktowe frezowanie .


Wykroić przez punktowe frezowanie .

Zdemontować element .


Wyznaczyć a następnie odciąć przy pomocy ściernicy o grubości 1 mm (wycięcie prowizoryczne) (Według A) .

Wykroić przez punktowe frezowanie (Według B) .

Zdemontować element .

7 - WYPIĘCIE


Przygotować krawędzie styku .


Przygotować krawędzie styku .

Zabezpieczyć krawędzie zgrzewalną powłoką również na nowych częściach .

8 - DOPASOWANIE

Zamontować :

Sprawdzić luzy .

Zdemontować :


Wyznaczyć wykrój .

Zdemontować :


Wykończyć wykrój (Wycięcie definitywne) .

9 - SPAWANIE


Spawać punktami korkowymi w atmosferze obojętnej .

Obrobić ściernicą punkty korkowe .


Spawać punktami korkowymi w atmosferze obojętnej .

Obrobić ściernicą punkty korkowe .


Spawanie szwem sukcesywnym w atmosferze obojętnej .


Zamontować : Częściowe wzmocnienie przedniego błotnika .

Spawać elektrycznie punktowo (Według C) (Z wyposażeniem : ab1) .

Spawanie szwem sukcesywnym w atmosferze obojętnej (Według D) .

Zeszlifować spawy .


Zamontować wzmocnienie przednie od strony kabiny .

Spawać elektrycznie punktowo (Według E) (Z wyposażeniem : ab1) .

Spawać punktami korkowymi w atmosferze obojętnej (Według F) .

Obrobić ściernicą punkty korkowe .

10 - SZCZELNOŚĆ


Nałożyć kit do wygładzania pędzlem .


Nałożyć kit do wygładzania pędzlem .


Nałożyć masę uszczelniającą .

11 - ZABEZPIECZENIE


Nałożyć warstwę zabezpieczającą przed uderzeniami kamieni .


Nałożyć natryskiem płynny wosk .