C4AH1IF1 - 206 KABRIOLET

WYMIANA PRZEDNI SŁUPEK


KONIECZNIE : POJAZD TEN ZOSTAŁ ZAPROJEKTOWANY DO STOSOWANIA TECHNOLOGII SPAWANIA ELEKTRODĄ TOPLIWĄ W ATMOSFERZE GAZU OBOJĘTNEGO ; podczas naprawy konstrukcji, wszystkie połączenia powinny być zespawane tą samą metodą ; zabrania siĘ stosowaĆ jakiejkolwiek innej technologii .

UWAGA : wszystkie oczyszczone powierzchnie powinny być zabezpieczone metodą cynkowania elektrolitycznego przez wyspecjalizowany warsztat .

KONIECZNIE : przestrzegać podstawowych przepisów bhp (zakładanie maski z pochłaniaczem oparów organicznych - praca w strefie z wentylacją .

1 - OPERACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Wymiana :

Demontaż/montaż :

Demontaż - montaż okładziny :

Wyciągnąć wiązki elektryczne .

2 - IDENTYFIKACJA CZĘŚCI ZAMIENNEJ


Przednie wzmocnienie boku kabiny .


Przedni słupek .

3 - ZESTAW CZĘŚCI ZAMIENNYCH(1) Przednie wzmocnienie boku kabiny .

(2) Przedni słupek .

(3) Kątownik mocujący przedniego błotnika .

4 - CZĘŚCI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI METODY


Przednie wzmocnienie boku kabiny .


Przedni słupek .

5 - PRZYGOTOWANIE NOWEJ CZĘŚCI

6 - WYCINANIE

7 - WYPIĘCIE8 - DOPASOWANIE9 - SPAWANIE10 - WYKOŃCZENIE


11 - SZCZELNOŚĆ


12 - ZABEZPIECZENIE