C4BF07F1 - 206

REGULACJA TYLNE DRZWI

1 - OPRZYRZĄDOWANIE SPECJALNE


[1] Klucz do regulacji drzwi bagażnika (-).1347 .

2 - REGULACJA


Wypiąć okładzinę (2) (Częściowo) .

Wykonać regulację luzów oraz poziomów (3) (4) (5) przy pomocy przyrządu [1] na zawiasach (6) i ogranicznikach (7) .