C4BG0TF1 - 206 KABRIOLET

DEMONTAŻ/MONTAŻ USZCZELKA DOLNEJ POKRYWY BAGAŻNIKA

1 - DEMONTAŻ

Pozostawić samochód z wyłączonym silnikiem .

ZDEMONTOWAĆ WYKŁADZINĘ DOLNEJ POKRYWY BAGAŻNIKA .

Zwinąć zasłonę pokrywy bagażowej .

UNIERUCHOMIĆ POKRYWĘ BAGAŻNIKA .


Wypiąć kołki (1) na obu końcach .

Zdjąć uszczelkę (2) .

2 - MONTAŻ


UWAGA : w celu ułatwienia montażu, użyć wody z mydłem .

Umieścić odlew (3) na zaczepie, na końcu blachy .


Umieścić odlew (3) na ograniczniku, popychając w (A) w kierunku do wnętrza pojazdu (B) .

Wpiąć kołek (1) .

Powtórzyć tę czynność w przypadku odlewu (3) znajdującego się na drugim końcu .

KONIECZNIE : przy każdej naprawie systematycznie wymieniać kołki .


Założyć uszczelkę (2) na wręb, zaczynając od końców i posuwając się do środka uszczelki .

UWAGA : upewnić się, czy szczypce znajdują się na spodzie wrębu w promieniu (R1) i (R2) .

Postępować w odwrotnej kolejności jak podczas demontażu .

Wykonać :

ZAMONTOWAĆ WYKŁADZINĘ DOLNEJ POKRYWY BAGAŻNIKA .