C4BG0UF1 - 206 KABRIOLET

DEMONTAŻ/MONTAŻ GÓRNA POKRYWA BAGAŻNIKA

1 - DEMONTAŻ

Pozostawić samochód z wyłączonym silnikiem .

ZDEMONTOWAĆ WYKŁADZINĘ POKRYWY BAGAŻNIKA .

Zwinąć zasłonę pokrywy bagażowej .

UNIERUCHOMIĆ POKRYWĘ BAGAŻNIKA .


Zdemontować mocowania (1) zatrzasku .

Wyjąć wiązkę (2) oraz linki (3) ze spinek mocujących .


Odłączyć kołnierze (4) wiązki .

Rozłączyć złącze (5) .


Zdemontować mocowania (6) i podtrzymać bagażnik ; Do tej operacji potrzebnych jest dwóch operatorów .

Zdemontować górną pokrywę bagażnika .

2 - MONTAŻ

Postępować w odwrotnej kolejności jak podczas demontażu .

WYREGULOWAĆ LUZY I POZIOMY .

WYREGULOWAĆ MECHANIZM BLOKOWANIA GÓRNEJ POKRYWY BAGAŻNIKA .

Dokręcić :

Wykonać próbę działania .