C4BG0VF1 - 206 KABRIOLET

DEMONTAŻ/MONTAŻ OSŁONA PÓŁKI RUCHOMEJ

1 - DEMONTAŻ

Otworzyć bagażnik .


Zdemontować spinki podtrzymujące (1) .

Pociągnąć do siebie i odłączyć osłonę (2) .

Odłączyć sznurek (3) .

Zdjąć osłonę (2) .

2 - MONTAŻ

Postępować w odwrotnej kolejności jak podczas demontażu .