C4BG0XF1 - 206 KABRIOLET

DEMONTAŻ/MONTAŻ MASKOWNICA POKRYWY BAGAŻNIKA

1 - DEMONTAŻ

UNIERUCHOMIĆ POKRYWĘ BAGAŻNIKA .


Oznaczyć na pokrywie położenie (A) mechanizmu .

Zdemontować mocowania (1) mechanizmu .

Zdemontować mocowania (2) maskownicy .

Wyciągnąć, a następnie zdemontować maskownicę .

2 - MONTAŻ

Dokręcić ręcznie mocowania (2) .

Sprawdzić wzrokowo poziom maskownicy i górnej pokrywy bagażnika .

Dokręcić mocowania (2) na 0.8 ± 0.12 danm .

WYREGULOWAĆ MECHANIZM BLOKOWANIA GÓRNEJ POKRYWY BAGAŻNIKA .

Dokręcić mocowania (1) na 0.95 ± 0.15 danm .

Wykonać próbę działania .