C4BG10F1 - 206 KABRIOLET

DEMONTAŻ - MONTAŻ SIATKI (ZASŁONA BAGAŻY)

1 - DEMONTAŻ

Zdemontować skrzynkę awaryjną .

ZDEMONTOWAĆ GÓRNĄ WYKŁADZINĘ MODUŁU ELEKTRONICZNEGO .

Odsłonić częściowo wykładzinę dolną w strefie zasłony .


Zdemontować :

2 - MONTAŻ

Postępować w odwrotnej kolejności jak podczas demontażu .