C4BG12F1 - 206 KABRIOLET

DEMONTAŻ/MONTAŻ MASKOWNICA TABLICY REJESTRACYJNEJ

1 - DEMONTAŻ

POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z PROCEDURĄ NAPRAWY PO PRZERWIE W DZIAŁANIU POMPY HYDRAULICZNEJ .

UNIERUCHOMIĆ POKRYWĘ BAGAŻNIKA .


Zdemontować :

2 - MONTAŻ

Postępować w odwrotnej kolejności jak podczas demontażu .