C4BG14F1 - 206 KABRIOLET

DEMONTAŻ/MONTAŻ ZESPÓŁ BAGAŻNIKA

1 - DEMONTAŻ

Pozostawić samochód z wyłączonym silnikiem .

Opuścić szyby .


Otworzyć bagażnik (1) .

Zwinąć zasłonę pokrywy bagażowej (2) .

Zdemontować :


WYKONAĆ ODCIĄŻENIE ZESPOŁU HYDRAULICZNEGO W (6) .

Prawa strona : Odciąć łączniki ; Odsunąć przewody hydrauliczne od przegubu .


Odblokować zaczep (7) dolny popychając hak i odsuwając pokrywę bagażnika .

Zamknąć bagażnik .

UNIERUCHOMIĆ GÓRNĄ POKRYWĘ BAGAŻNIKA .


Zdemontować górny i dolny spinacz podtrzymujący (9) siłowników bagażnika .

Wypiąć spinki podtrzymujące (10) przewodów hydraulicznych .


Z każdej strony :


Wypiąć złącze (13) i odłączyć je .

Odciąć łączniki (14) .

Uwolnić wiązkę elektryczną .


Złożyć dach do bagażnika (Do tej operacji potrzebnych jest dwóch operatorów) .

Zdemontować :

Prawa strona :

Wyciągnąć klucz sześciokątny z prowadnicy .

Zamknąć górną pokrywę bagażnika .


Otworzyć bagażnik .

Umieścić skobelki w położeniu blokowania .

ZDEMONTOWAĆ ODCIĄŻACZE (16) .

UWAGA : do tej operacji potrzebnych jest dwóch operatorów .

Zamknąć bagażnik po zetknięciu z zamkiem nie blokując go .


UWAGA : w przypadku demontażu z późniejszą rekonstrukcją struktury, oznaczyć z każdej strony położenie (17) płytki .

Zdemontować mocowania (19) (Z każdej strony) .


Zdemontować zespół bagażnika (Do tej operacji potrzebnych jest dwóch operatorów) .

2 - MONTAŻ

Do tej operacji potrzebnych jest dwóch operatorów .

UWAGA : dach jest zwinięty w bagażniku .

Zacisnąć (odchylić) płytki (18) .

Z każdej strony : ZLIKWIDOWAĆ NAPRĘŻENIE OGRANICZNIKA MECHANIZMU PRZEGUBOWEGO BAGAŻNIKA .

Zamontować :


1 operator : Sprawdzić luzy i poziomy (A) przesuwając bagażnik do przodu (B) i przytrzymując w tym położeniu .

2 operator : Sprawdzić położenie płytki (18) za pomocą oznaczenia (17), Dokręcić mocowania (19) .

Otworzyć bagażnik .

Sprawdzić, czy bagażnik działa bez zakłóceń .

Zamontować jedynie odciążacze (16) .

Umieścić skobelki w położeniu odblokowania .

Zamknąć bagażnik .

Z każdej strony : ZETKNĄĆ OGRANICZNIK PRZEGUBOWY DACHU ZE WSPORNIKIEM DACHU .

SPRAWDZIĆ LUZY I POZIOMY BAGAŻNIKA .

Dokręcić mocowania (19) na 1 ± 0,2 danm .

Postępować w odwrotnej kolejności jak podczas demontażu .

Wykonać próbę działania zespołu dachu/ bagażnika .

SPRAWDZIĆ SZCZELNOŚĆ BAGAŻNIKA .