C4BG15F1 - 206 KABRIOLET

DEMONTAŻ/MONTAŻ USZCZELKA BAGAŻNIKA

1 - DEMONTAŻ

Otworzyć bagażnik .


Odłączyć uszczelkę bagażnika (1) od przednich bocznych części (A), od wewnętrznych poziomych uszczelek słupka tylnego (2) .

Stopniowo zdejmować uszczelkę z obrzeża bagażnika i zdemontować ją .

2 - MONTAŻ

UWAGA : nałożyć na wręb środek mający ułatwić montaż (np. woda z mydłem) .

UWAGA : ostrożnie manipulować uszczelką, zdejmując 1 mm z każdej strony .


Oprzeć końce (A) uszczelki (1) o odlew wewnętrznej uszczelki okienka tylnego słupka (2) .


Z każdej strony : Wprowadzić końcówkę odlewu wewnętrznej wyściółki (B) do kanału uszczelki bagażnika .

Założyć uszczelkę na wręb .


UWAGA : nie zaginać krawędzi uszczelki (3) .


Po założeniu uszczelki, zabrać pasmo (4) pod krawędzią na poziomie zatrzasku .

Zaczynając od środka pasma (4) pociągnąć je na każdy z dwóch końców (założyć w ten sposób kołnierz na pokrycie) .

Wykonać próbę działania .