C4BG20F1 - 206 KABRIOLET

REGULACJA MECHANIZM BLOKOWANIA GÓRNEJ POKRYWY BAGAŻNIKA

ZABLOKOWAĆ GÓRNĄ POKRYWĘ BAGAŻNIKA .


Poluzować nakrętki mocujące (1) .

Dokręcić ręcznie nakrętki mocujące (1) .

DOKRĘCIĆ ŚRUBĘ ODCIĄŻAJĄCĄ .

Rozwinąć zasłonę pokrywy bagażowej .

Włączyć zapłon .

Odblokować dwa przednie systemy blokady na dachu .

Zdjąć przyrząd do blokady pokrywy bagażnika .

Zamknąć górną pokrywę bagażnika naciskając na włącznik sterowania dachem .

Otworzyć bagażnik .

Sprawdzić wzrokowo położenie zaczepu (2); powinien się on znajdować pośrodku osi zawiasu mechanizmu blokowania (zamknięcia) (3) .

Dokręcić nakrętki (1) na 1 ± 0.1 danm .

Zamknąć bagażnik .

Przeprowadzić cykl działania .

SPRAWDZIĆ LUZY I POZIOMY .

UWAGA : jeżeli wartości są niewłaściwe, wymienić gumę wycięć oraz kanałów siedzeń (4), a następnie rozpocząć od nowa regulację .