C4BH1AF1 - 206

WYMIANA ZESPOLONA PŁYTA TYLNA

UWAGA : wszystkie oczyszczone powierzchnie powinny być zabezpieczone metodą cynkowania elektrolitycznego przez wyspecjalizowany warsztat .

KONIECZNIE : przestrzegać podstawowych przepisów bhp (zakładanie maski z pochłaniaczem oparów organicznych - praca w strefie z wentylacją .

1 - OPERACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Wymiana :

Demontaż -montaż :

Demontaż - montaż okładziny :

Odsłonić :

2 - IDENTYFIKACJA CZĘŚCI ZAMIENNEJ


Zespolona płyta tylna .

3 - KOMPOZYCJA (SKŁAD)


(1) Wzmocnienie mocowania zatrzasku drzwi bagażnika .

(2) Wzmocnienie tylne płyty .

(3) Tylna płyta .

(4) Górny wspornik tylnego zderzaka .

4 - CZĘŚCI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI METODY


Zespolona płyta tylna .

5 - WYCINANIE


Wykroić przez punktowe frezowanie (Wycinanie symetryczne) .


Wykroić przez punktowe frezowanie .

Zdemontować element .

6 - WYPIĘCIE


Przygotować krawędzie styku .

Zabezpieczyć krawędzie zgrzewalną powłoką również na nowych częściach .

7 - DOPASOWANIE


Zamontować :

Sprawdzić luzy .

8 - SPAWANIE


Spawać elektrycznie punktowo (Z wyposażeniem BA1) .


Spawać elektrycznie punktowo (Według A), Z wyposażeniem BA1 .

Spawać punktami korkowymi w atmosferze obojętnej (Według B), Obrobić ściernicą punkty korkowe .

9 - SZCZELNOŚĆ


Nałożyć masę uszczelniającą .


Nałożyć masę uszczelniającą .


Nałożyć kit do wygładzania pędzlem .

10 - ZABEZPIECZENIE


Nałożyć natryskiem płynny wosk .