C4BH29F1 - 206

WYMIANA WZMOCNIENIE TYLNEGO SŁUPKA TYLNE ZESPOLONA WNĘKA KOŁA

UWAGA : wszystkie oczyszczone powierzchnie powinny być zabezpieczone metodą cynkowania elektrolitycznego przez wyspecjalizowany warsztat .

KONIECZNIE : przestrzegać podstawowych przepisów bhp (zakładanie maski z pochłaniaczem oparów organicznych - praca w strefie z wentylacją .

1 - OPERACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Wymiana :

Demontaż -montaż :

Demontaż - montaż okładziny :

Odsłonić :

2 - IDENTYFIKACJA CZĘŚCI ZAMIENNYCH


(A) Wzmocnienie tylnego słupka .

(B) Tylne zespolona wnęka koła .

3 - KOMPOZYCJA


(1) Wzmocnienie tylnego słupka .

(2) Wnęka tylnego koła .

(4) Wnęka tylnego koła (Tylna część) .

(3) Wspornik tylnego zderzaka .

4 - CZĘŚCI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI METODY


(A) Wzmocnienie tylnego słupka .

(B) Tylne zespolona wnęka koła .

5 - PRZYGOTOWANIE NOWEJ CZĘŚCI


Wywiercić otwory 6,5 mm do póŒniejszego zgrzewania punktami korkowymi .


Wywiercić otwory 6,5 mm do póŒniejszego zgrzewania punktami korkowymi .

6 - WYCINANIE


Wykroić przez punktowe frezowanie .


Wykroić przez punktowe frezowanie .


Wykroić przez punktowe frezowanie .


Wykroić przez punktowe frezowanie .

Zdemontować elementy .

7 - WYPIĘCIE


Przygotować krawędzie styku .

Zabezpieczyć krawędzie zgrzewalną powłoką również na nowych częściach .


Nałożyć klej scalający strukturę .

8 - DOPASOWANIE


Zamontować :

Sprawdzić luzy .

Zdemontować :

9 - SPAWANIE


Spawać punktami korkowymi w atmosferze obojętnej (Według A) .

Obrobić ściernicą punkty korkowe .

Elektryczne spawanie punktowe (B) (Z wyposażeniem : ab1) .


Spawać punktami korkowymi w atmosferze obojętnej (Według C) .

Obrobić ściernicą punkty korkowe .

Elektryczne spawanie punktowe (D) (Z wyposażeniem : ab1) .


Spawać elektrycznie punktowo (Z wyposażeniem : ab1) .

10 - ZABEZPIECZENIE


Nałożyć warstwę zabezpieczającą przed uderzeniami kamieni .


Spawać punktami korkowymi w atmosferze obojętnej (Według E) .

Obrobić ściernicą punkty korkowe .

Elektryczne spawanie punktowe (F) (Z wyposażeniem : ab1) .


Spawać elektrycznie punktowo (Z wyposażeniem : ab1) .