C4BH2AF1 - 206 SEDAN 5 DRZWIOWY

WYMIANA CZĘŚCIOWO ZESPOLONY TYLNY BŁOTNIK (5 DRZWIOWE)

UWAGA : powyższa metoda różni się od metody wymiany częściowego tylnego błotnika tylko następującymi punktami .

UWAGA : wszystkie oczyszczone powierzchnie powinny być zabezpieczone metodą cynkowania elektrolitycznego przez wyspecjalizowany warsztat .

KONIECZNIE : przestrzegać podstawowych przepisów bhp (zakładanie maski z pochłaniaczem oparów organicznych - praca w strefie z wentylacją .

1 - IDENTYFIKACJA CZĘŚCI ZAMIENNEJ


Zespolony tylny błotnik .

2 - KOMPOZYCJA


(1) Tylny błotnik .

(2) Górna rynienka tylnego błotnika .

(3) Zewnętrzne gniazdo tylnego światła .

(4) Wewnętrzne gniazdo tylnego światła .

(5) Dolne tylne zamknięcie od strony kabiny .

3 - CZĘŚCI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI METODY


Zespolony tylny błotnik .

4 - PRZYGOTOWANIE NOWEJ CZĘŚCI


Wywiercić otwory 6,5 mm do póŒniejszego zgrzewania punktami korkowymi .

5 - WYCINANIE


Wyznaczyć a następnie odciąć przy pomocy ściernicy o grubości 1 mm (Wycięcie prowizoryczne) .


Wykroić przez punktowe frezowanie .


Wykroić przez punktowe frezowanie .

6 - WYPIĘCIE


Przygotować krawędzie styku .


Przygotować krawędzie styku .

Zabezpieczyć krawędzie zgrzewalną powłoką również na nowych częściach .

7 - SPAWANIE


Spawanie szwem sukcesywnym w atmosferze obojętnej .

Zeszlifować spawy .


Spawać elektrycznie punktowo (Z wyposażeniem : ab1) .


Spawać punktami korkowymi w atmosferze obojętnej (Według A) .

Obrobić ściernicą punkty korkowe .

Spawać elektrycznie punktowo (Z wyposażeniem : ab1) .

8 - SZCZELNOŚĆ


Nałożyć masę uszczelniającą .