C4BH2BF1 - 206

WYMIANA PODŁUŻNICA TYLNA

UWAGA : wszystkie oczyszczone powierzchnie powinny być zabezpieczone metodą cynkowania elektrolitycznego przez wyspecjalizowany warsztat .

KONIECZNIE : przestrzegać podstawowych przepisów bhp (zakładanie maski z pochłaniaczem oparów organicznych - praca w strefie z wentylacją .

1 - OPERACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Wymiana :

2 - IDENTYFIKACJA CZĘŚCI ZAMIENNEJ


Zespolona tylna podłużnica .

3 - KOMPOZYCJA


(1) Podłużnica tylna .

(2) Tylny wspornik układu wydechowego .

4 - CZĘŚCI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI METODY


Zespolona tylna podłużnica .

5 - WYCINANIE


Wykroić przez punktowe frezowanie .


Wykroić przez punktowe frezowanie .

Zdemontować element .

6 - WYPIĘCIE


Przygotować krawędzie styku .


Przygotować krawędzie styku .

Zabezpieczyć krawędzie zgrzewalną powłoką również na nowych częściach .

7 - DOPASOWANIE


Zamontować :

Sprawdzić luzy .

Zdemontować :

8 - SPAWANIE


Spawać punktami korkowymi w atmosferze obojętnej (Według A) .

Obrobić ściernicą punkty korkowe .

Elektryczne spawanie punktowe (B) (Z wyposażeniem : ab1) .


Spawać punktami korkowymi w atmosferze obojętnej (Według C) .

Obrobić ściernicą punkty korkowe .

Elektryczne spawanie punktowe (D) (Z wyposażeniem : ab1) .