C4BH2CF1 - 206

WYMIANA TYLNE ZESPOLONA WNĘKA KOŁA (5 DRZWIOWE)

UWAGA : wszystkie oczyszczone powierzchnie powinny być zabezpieczone metodą cynkowania elektrolitycznego przez wyspecjalizowany warsztat .

KONIECZNIE : przestrzegać podstawowych przepisów bhp (zakładanie maski z pochłaniaczem oparów organicznych - praca w strefie z wentylacją .

1 - OPERACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Wymiana :

Odsłonić :

2 - IDENTYFIKACJA CZĘŚCI ZAMIENNEJ


Tylne zespolona wnęka koła .

3 - KOMPOZYCJA


(1) Wzmocnienie tylnego błotnika .

(2) Wspornik odciążnika .

(3) Wzmocnienie mocowania tylnego pasa bezpieczeństwa .

(4) Wzmocnienie podnoszenia .

(5) Wzmocnienie mocowania zatrzasku tylnego oparcia .

(6) Wzmocnienie mocowania naprężacza tylnego pasa bezpieczeństwa .

(7) Wnęka tylnego koła (Tylna część) .

(8) Wnęka tylnego koła .

(9) Wspornik tylnego zderzaka .

(10) Wzmocnienie wnęki na tylne koło .

(11) Wzmocnienie tylnego słupka .

4 - CZĘŚCI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI METODY


Tylne zespolona wnęka koła .

5 - PRZYGOTOWANIE NOWEJ CZĘŚCI


Wywiercić otwory 6,5 mm do póŒniejszego zgrzewania punktami korkowymi .


Wywiercić otwory 6,5 mm do póŒniejszego zgrzewania punktami korkowymi .

6 - WYCINANIE


Wykroić przez punktowe frezowanie .


Wykroić przez punktowe frezowanie .


Wykroić przez punktowe frezowanie .


Wykroić przez punktowe frezowanie .

7 - WYPIĘCIE


Przygotować krawędzie styku .


Przygotować krawędzie styku .

Zabezpieczyć krawędzie zgrzewalną powłoką również na nowych częściach .

8 - DOPASOWANIE


Zamontować :

Sprawdzić luzy .

Zdemontować :

9 - SPAWANIE


Elektryczne spawanie punktowe (Według A) Z wyposażeniem : ab1 .

Spawać punktami korkowymi w atmosferze obojętnej (Według B) .

Obrobić ściernicą punkty korkowe .


Spawać punktami korkowymi w atmosferze obojętnej .

Obrobić ściernicą punkty korkowe .


Elektryczne spawanie punktowe (C) (Z wyposażeniem : ab1) .

Spawać punktami korkowymi w atmosferze obojętnej (Według D) .


Spawać elektrycznie punktowo (Z wyposażeniem DA1) .

10 - SZCZELNOŚĆ


Nałożyć kit do wygładzania pędzlem .

11 - ZABEZPIECZENIE


Nałożyć warstwę zabezpieczającą przed uderzeniami kamieni .