C4BH2DF1 - 206

WYMIANA CZĘŚCIOWA TYLNA PODŁOGA

UWAGA : wszystkie oczyszczone powierzchnie powinny być zabezpieczone metodą cynkowania elektrolitycznego przez wyspecjalizowany warsztat .

KONIECZNIE : przestrzegać podstawowych przepisów bhp (zakładanie maski z pochłaniaczem oparów organicznych - praca w strefie z wentylacją .

1 - OPERACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Wymiana :

Demontaż -montaż :

Przesunąć i zabezpieczyć poduszki foteli .

Demontaż - montaż okładziny :

Wyciągnąć wiązki elektryczne .

2 - IDENTYFIKACJA CZĘŚCI ZAMIENNEJ


Tylna podłoga .

3 - KOMPOZYCJA (SKŁAD)


(1) Tylna podłoga .

(2) Dolny wspornik tylnego zderzaka (Z lewej strony) .

(3) Dolny wspornik tylnego zderzaka (Prawa strona) .

(4) Wzmocnienia mocowania tylnego siedzenia .

4 - CZĘŚCI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI METODY


Częściowa tylna podłoga .

5 - PRZYGOTOWANIE NOWEJ CZĘŚCI


Wywiercić otwory 6,5 mm do póŒniejszego zgrzewania punktami korkowymi .


Wyznaczyć, a następnie wywiercić otwór o 6,5 mm, do póŒniejszego spawania punktami korkowymi .


Wyznaczyć, a następnie wywiercić otwór o 6,5 mm, do póŒniejszego spawania punktami korkowymi .


Wywiercić otwory 6,5 mm do póŒniejszego zgrzewania punktami korkowymi .


Wyznaczyć, a następnie wykroić przy pomocy tarczy szlifierskiej o grubości 1 mm (Wycięcie definitywne) .


Wywiercić otwory 6,5 mm do póŒniejszego zgrzewania punktami korkowymi .

6 - WYCINANIE


Wykroić przez punktowe frezowanie .

Wycinanie symetryczne .


Wykroić przez punktowe frezowanie .


Wykroić przez punktowe frezowanie .


Wyznaczyć, a następnie wykroić przy pomocy tarczy szlifierskiej o grubości 1 mm (Wycięcie prowizoryczne) .

Wycinanie symetryczne .

Zdemontować element .

7 - WYPIĘCIE


Przygotować krawędzie styku .


Przygotować krawędzie styku .

Zabezpieczyć krawędzie zgrzewalną powłoką również w nowej części .

8 - DOPASOWANIE


Zamontować :

Sprawdzić luzy .

9 - SPAWANIE


Spawać punktami korkowymi w atmosferze obojętnej .

Obrobić ściernicą punkty korkowe .

Spawanie symetryczne .


Spawać elektrycznie punktowo (Z wyposażeniem FA1) .


Spawać punktami korkowymi w atmosferze obojętnej (Według C) .

Obrobić ściernicą punkty korkowe .

Spawać elektrycznie punktowo (Według D) ,(Z wyposażeniem FA1) .


Spawać szwem w atmosferze obojętnej .

10 - SZCZELNOŚĆ


Nałożyć kit do wygładzania pędzlem .

11 - ZABEZPIECZENIE


Nałożyć warstwę zabezpieczającą przed uderzeniami kamieni .


Nałożyć natryskiem płynny wosk .