C4BH2GF1 - 206 SEDAN 3 DRZWIOWY

WYMIANA CZĘŚCIOWY TYLNY BŁOTNIK (3 DRZWIOWE)

UWAGA : wszystkie oczyszczone powierzchnie powinny być zabezpieczone metodą cynkowania elektrolitycznego przez wyspecjalizowany warsztat .

KONIECZNIE : przestrzegać podstawowych przepisów bhp (zakładanie maski z pochłaniaczem oparów organicznych - praca w strefie z wentylacją .

1 - OPERACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Demontaż -montaż :

Demontaż - montaż okładziny :

Wyciągnąć wiązki elektryczne .

Zabezpieczyć przewody paliwowe (prawa strona) .

2 - IDENTYFIKACJA CZĘŚCI ZAMIENNEJ


Tylny błotnik .

3 - CZĘŚCI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI METODY


Tylny błotnik .

4 - PRZYGOTOWANIE NOWEJ CZĘŚCI


Wyznaczyć, a następnie wykroić przy pomocy tarczy szlifierskiej o grubości 1 mm (Wycięcie definitywne) .


Wywiercić otwory 6,5 mm do póŒniejszego zgrzewania punktami korkowymi .


Wywiercić otwory 6,5 mm do póŒniejszego zgrzewania punktami korkowymi .


Wywiercić otwory 6,5 mm do póŒniejszego zgrzewania punktami korkowymi .


Wywiercić otwory 6,5 mm do póŒniejszego zgrzewania punktami korkowymi .

5 - WYCINANIE


Wyznaczyć, a następnie wykroić przy pomocy tarczy szlifierskiej o grubości 1 mm (wycięcie prowizoryczne) .

Wykroić przez punktowe frezowanie (Według A) .


Wykroić przez punktowe frezowanie .


Wykroić przez punktowe frezowanie .


Wykroić przez punktowe frezowanie .


Wykroić przez punktowe frezowanie .


Wykroić przez punktowe frezowanie .

6 - WYPIĘCIE


Przygotować krawędzie styku .

Zabezpieczyć krawędzie zgrzewalną powłoką również w nowej części .

7 - DOPASOWANIE


Zamontować :

Zamknąć drzwi i sprawdzić luzy .


Otworzyć drzwi .

Wyznaczyć wykroje .

Zdemontować :


Wykończyć wykroje (Według A) ,(Wycięcie definitywne) .

Nałożyć klej scalający strukturę (Według B) .

8 - SPAWANIE


Zamontować błotnik .

Spawać szwami sukcesywnymi w atmosferze obojętnej .

Zeszlifować spawy .

Spawać punktami korkowymi w atmosferze obojętnej (Według C) .

Obrobić ściernicą punkty korkowe .


Spawać elektrycznie punktowo (Z wyposażeniem : ab1) .


Spawać punktami korkowymi w atmosferze obojętnej (Według D) .

Obrobić ściernicą punkty korkowe .

Spawać elektrycznie punktowo (Według E) ,(Z wyposażeniem : ab1) .


Spawać punktami korkowymi w atmosferze obojętnej .

Obrobić ściernicą punkty korkowe .


Spawać elektrycznie punktowo (Według F) ,(Z wyposażeniem : ab1) .

Spawać punktami korkowymi w atmosferze obojętnej (Według G) .

Obrobić ściernicą punkty korkowe .


Spawać punktami korkowymi w atmosferze obojętnej .

Obrobić ściernicą punkty korkowe .

9 - WYKOŃCZENIE


Wykończyć cyną .

10 - SZCZELNOŚĆ


Nałożyć masę uszczelniającą .


Nałożyć masę uszczelniającą .


Nałożyć masę uszczelniającą .


Nałożyć kit do wygładzania pędzlem .

11 - ZABEZPIECZENIE


Nałożyć warstwę zabezpieczającą przed uderzeniami kamieni .


Nałożyć warstwę zabezpieczającą przed uderzeniami kamieni .


Nałożyć natryskiem płynny wosk .