C4BH2VF1 - 206 KABRIOLET

WYMIANA LINKA OTWARCIA BAGAŻNIKA

1 - DEMONTAŻ

Pozostawić samochód z wyłączonym silnikiem .

Otworzyć bagażnik .

Zwinąć zasłonę pokrywy bagażowej .

ZDEMONTOWAĆ WYKŁADZINĘ POKRYWY BAGAŻNIKA .

ZASTOSOWAĆ PROCEDURĘ OPERACJI SERWISOWEJ ZMNIEJSZENIA MASY CENTRALKI HYDRAULICZNEJ .

UNIERUCHOMIĆ POKRYWĘ BAGAŻNIKA .


Zdemontować zacisk (1) i oś (2) siłownika w górnej części .


Przechylić rozwidlone złącze siłownika (3) .

Wyciągnąć boczne pierścienie przegubu (4) .

Całkowicie poluzować mocowanie (5) .

Wyciągnąć pancerz przesuwając do tyłu wycięcia (6) W (A) .

Wyciągnąć pancerz z linką z przegubowej obudowy (7) .

Zdemontować :

2 - MONTAŻ

Wymienić : Linka otwarcia bagażnika .

Postępować w odwrotnej kolejności jak podczas demontażu .

KONIECZNIE : po każdej operacji serwisowej wymieniać zawleczki podtrzymujące .

Wykonać próbę działania .


UWAGA : aby zapewnić prawidłowe działanie mechanizmu odblokowania górnej pokrywy bagażnika, wykonać dokładną regulację przy pomocy moletowanej nakrętki (B) .