C4BH2YF1 - 206 KABRIOLET

WYMIANA ZESPOLONEJ WNĘKI TYLNEGO KOŁA


KONIECZNIE : pojazd ten został zaprojektowany do stosowania technologii spawania elektrodą topliwą w atmosferze gazu obojętnego ; podczas naprawy konstrukcji, wszystkie połączenia powinny być zespawane tą samą metodą ; zabrania siĘ stosowaĆ jakiejkolwiek innej technologii .

UWAGA : wszystkie oczyszczone powierzchnie powinny być zabezpieczone metodą cynkowania elektrolitycznego przez wyspecjalizowany warsztat .

KONIECZNIE : przestrzegać podstawowych przepisów bhp (zakładanie maski z pochłaniaczem oparów organicznych - praca w strefie z wentylacją .

1 - OPERACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Wymiana :

2 - IDENTYFIKACJA CZĘŚCI ZAMIENNEJ


Tylne zespolona wnęka koła .

3 - KOMPOZYCJA


(1) : Wnęka tylnego koła .

(2) : Wnęka tylnego koła (Tylna część) .

(3) : Wspornik tylnego zderzaka .

4 - CZĘŚCI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI METODY


Tylne zespolona wnęka koła .

5 - PRZYGOTOWANIE NOWEJ CZĘŚCI


6 - WYCINANIE


7 - WYPIĘCIE


8 - SPAWANIE


9 - SZCZELNOŚĆ


10 - ZABEZPIECZENIE