C4BH2ZF1 - 206 KABRIOLET

WYMIANA TYLNY BŁOTNIK


KONIECZNIE : pojazd ten został zaprojektowany do stosowania technologii spawania elektrodą topliwą w atmosferze gazu obojętnego ; podczas naprawy konstrukcji, wszystkie połączenia powinny być zespawane tą samą metodą ; zabrania siĘ stosowaĆ jakiejkolwiek innej technologii .

UWAGA : wszystkie oczyszczone powierzchnie powinny być zabezpieczone metodą cynkowania elektrolitycznego przez wyspecjalizowany warsztat .

KONIECZNIE : przestrzegać podstawowych przepisów bhp (zakładanie maski z pochłaniaczem oparów organicznych - praca w strefie z wentylacją .

1 - OPERACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Demontaż/montaż :

Demontaż - montaż okładziny :

Wyciągnąć wiązki elektryczne .

Zabezpieczyć :

2 - IDENTYFIKACJA CZĘŚCI ZAMIENNEJ


Tylny błotnik .

3 - KOMPOZYCJA CZĘŚCI ZAMIENNE


(1) : Tylny błotnik .

(2) : Usztywniacz tylnego błotnika .

4 - CZĘŚCI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI METODY


Tylny błotnik .

5 - PRZYGOTOWANIE NOWEJ CZĘŚCI

6 - WYCINANIE


7 - WYPIĘCIE8 - DOPASOWANIE9 - SPAWANIE10 - SZCZELNOŚĆ
11 - ZABEZPIECZENIE