C4BH30F1 - 206 KABRIOLET

WYMIANA WZMOCNIENIA TYLNEGO SŁUPKA


KONIECZNIE : pojazd ten został zaprojektowany do stosowania technologii spawania miedzianą elektrodą w atmosferze gazu obojętnego ; podczas naprawy konstrukcji, wszystkie połączenia powinny być zespawane tą samą metodą ; zabrania siĘ stosowaĆ jakiejkolwiek innej technologii .

UWAGA : wszystkie oczyszczone powierzchnie powinny być zabezpieczone metodą cynkowania elektrolitycznego przez wyspecjalizowany warsztat .

KONIECZNIE : przestrzegać podstawowych przepisów bhp (zakładanie maski z pochłaniaczem oparów organicznych - praca w strefie z wentylacją .

1 - OPERACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Wymiana :

2 - IDENTYFIKACJA CZĘŚCI ZAMIENNEJ


Wzmocnienie tylnego słupka .

3 - CZĘŚCI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI METODY


Wzmocnienie tylnego słupka .

4 - PRZYGOTOWANIE NOWEJ CZĘŚCI
5 - WYCINANIE6 - WYPIĘCIE


7 - DOPASOWANIE8 - SPAWANIE9 - SZCZELNOŚĆ


10 - ZABEZPIECZENIE