C4BH31F1 - 206 KABRIOLET

WYMIANA ZESPOLONY TYLNY BŁOTNIK


KONIECZNIE : pojazd ten został zaprojektowany do stosowania technologii spawania elektrodą topliwą w atmosferze gazu obojętnego ; podczas naprawy konstrukcji, wszystkie połączenia powinny być zespawane tą samą metodą ; zabrania siĘ stosowaĆ jakiejkolwiek innej technologii .

UWAGA : wszystkie oczyszczone powierzchnie powinny być zabezpieczone metodą cynkowania elektrolitycznego przez wyspecjalizowany warsztat .

KONIECZNIE : przestrzegać podstawowych przepisów bhp (zakładanie maski z pochłaniaczem oparów organicznych - praca w strefie z wentylacją .

1 - CECHY SZCZEGÓLNE

Aby dopasować zespolony tylny błotnik, należy zastosować ramę blacharską z oprzyrządowaniem lub uciec się do pomiaru mechanicznego lub elektronicznego .

2 - OPERACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Demontaż/montaż :

Demontaż - montaż okładziny :

Wyciągnąć wiązki elektryczne .

Zabezpieczyć :

3 - IDENTYFIKACJA CZĘŚCI ZAMIENNEJ


Zespolony tylny błotnik .

4 - ZESTAW CZĘŚCI ZAMIENNYCH


(1) : Tylny błotnik .

(2) : Usztywniacz tylnego błotnika .

(3) : Górne zamknięcie gniazda tylnego światła .

(4) : Zewnętrzne gniazdo tylnego światła .

(5) : Dolne gniazdo tylnego światła .

(6) : Dolne tylne zamknięcie od strony kabiny .

5 - CZĘŚCI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI METODY


Zespolony tylny błotnik .

6 - PRZYGOTOWANIE NOWEJ CZĘŚCI
7 - WYCINANIE


8 - WYPIĘCIE


9 - DOPASOWANIE
10 - SPAWANIE
11 - SZCZELNOŚĆ
12 - ZABEZPIECZENIE