C4BH32F1 - 206 KABRIOLET

WYMIANA ZESPOLONA PŁYTA TYLNA


KONIECZNIE : POJAZD TEN ZOSTAŁ ZAPROJEKTOWANY DO STOSOWANIA TECHNOLOGII SPAWANIA ELEKTRODĄ TOPLIWĄ W ATMOSFERZE GAZU OBOJĘTNEGO ; podczas naprawy konstrukcji, wszystkie połączenia powinny być zespawane tą samą metodą ; zabrania siĘ stosowaĆ jakiejkolwiek innej technologii .

UWAGA : wszystkie oczyszczone powierzchnie powinny być zabezpieczone metodą cynkowania elektrolitycznego przez wyspecjalizowany warsztat .

KONIECZNIE : przestrzegać podstawowych przepisów bhp (zakładanie maski z pochłaniaczem oparów organicznych - praca w strefie z wentylacją .

1 - CECHY SZCZEGÓLNE

Aby dopasować zespolony tylny błotnik, należy zastosować ramę blacharską z oprzyrządowaniem lub uciec się do pomiaru mechanicznego lub elektronicznego .

2 - OPERACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Wymiana :

Demontaż/montaż :

Demontaż - montaż okładziny :

Odsłonić :

3 - IDENTYFIKACJA CZĘŚCI ZAMIENNEJ


Zespolona płyta tylna .

4 - ZESTAW CZĘŚCI ZAMIENNYCH


(1) Wzmocnienie mocowanie zatrzasku tylnych drzwi .

(2) Wzmocnienie tylnej płyty .

(3) Tylna płyta .

(4) Górny wspornik tylnego zderzaka .

5 - CZĘŚCI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI METODY


Zespolona płyta tylna .

6 - PRZYGOTOWANIE NOWEJ CZĘŚCI


7 - WYCINANIE
8 - WYPIĘCIE


9 - DOPASOWANIE10 - SPAWANIE
11 - SZCZELNOŚĆ
12 - ZABEZPIECZENIE