C4CG1ZF1 - 206 KABRIOLET

DEMONTAŻ/MONTAŻ ZAMEK BAGAŻNIKA

1 - DEMONTAŻ

ZDEMONTOWAĆ WYKŁADZINĘ POKRYWY BAGAŻNIKA .


Zdemontować mocowania (1) wspornika układu zamków (2) .

Wypiąć zespół zamka bagażnika .


Zdemontować pierścień środkujący zamka (3) .

Obrócić zamek i wypiąć :


Przesunąć zamek, wprowadzić śrubokręt [1] do końca wcięcia zamka (pod oznaczeniem (A)) .

Wsunąć śrubokręt [2] w taki sposób, aby odsunąć zamek i wspornik (pod oznaczeniem (B)) .


Wyciągnąć śrubokręt [1] .

Wyciągnąć zamek i zdemontować go .

2 - MONTAŻ


Zamontować zamek bagażnika (ustawiony dzięki oznaczeniu (B)) .

Popchnąć zamek aż do końca wspornika .


Zamontować :

Sprawdzić działanie .

zamontować wykładzinę pokrywy bagażnika .