C4CG24F1 - 206 KABRIOLET

DEMONTAŻ/MONTAŻ SZYBA DRZWI

1 - DEMONTAŻ

Pozostawić samochód z wyłączonym silnikiem .

Ustawić szybę ruchomą w pozycji dolnej .

Zdemontować :


Zamontować szybę drzwi, aby dostać się do suwaków (1) (2) .

Zdemontować śruby mocujące (3) (4) .

Zdemontować szybę .


Zdemontować tylny suwak (2) wyciągając zaczep (5) .

2 - MONTAŻ


Zamontować tylny suwak szyby (2) .


Wprowadzić szybę do komory (skrzynki) .

Przesunąć szybę do dołu (A) a następnie do przodu (B) .

Dokręcić mocowania (3) - (4) .

Ustawić szybę do dolnego ogranicznika .

Zamontować :

WYKONAĆ REGULACJĘ SZYBY .

Wykonać próbę działania .

Dokręcić momentem :

Postępować w odwrotnej kolejności jak podczas demontażu .

KONIECZNIE : zamontować nowe elementy uszczelniające bez zagięć lub pęknięć ; idealna czystość powierzchni oparcia jest niezbędna na płycie wewnętrznej ; przejechać rolką po częściach folii służącej do klejenia ; zalecenia te są konieczne, gdyż pozwalają na uniknięcie przedostania się wody, kurzu lub hałasu .