C4CG25F1 - 206 KABRIOLET

DEMONTAŻ/MONTAŻ : ZEWNĘTRZNA POZIOMA USZCZELKA SŁUPKA TYLNEGO

1 - DEMONTAŻ

Piasta pompy wtryskowej umożliwia zablokowanie rozrządu oraz pompy wtryskowej .

UNIERUCHOMIĆ POKRYWĘ BAGAŻNIKA .


Zdemontować zacisk (1) .

Unieść tylną część poziomej uszczelki (2) (A) .

Wyciągnąć poziomą uszczelkę (2) do przodu (B) .

Wyciągnąć poziomą uszczelkę (2) .

2 - MONTAŻ

UWAGA : nałożyć na wręb środek mający ułatwić montaż (np. woda z mydłem) .


Nałożyć poziomą uszczelkę (2) na wręb (C) .

Stopniowo założyć uszczelkę aż do drugiego końca .

Założyć nowy zacisk (1) .

Kontynuować operacje montażu w kolejności odwrotnej do czynności demontażowych .