C4CG26F1 - 206 KABRIOLET

DEMONTAŻ/MONTAŻ WEWNĘTRZNA POZIOMA USZCZELKA SŁUPKA TYLNEGO

1 - DEMONTAŻ

Piasta pompy wtryskowej umożliwia zablokowanie rozrządu oraz pompy wtryskowej .

UNIERUCHOMIĆ POKRYWĘ BAGAŻNIKA .

ZDEMONTOWAĆ KONIEC WYŚCIÓŁKI SŁUPKA TYLNEGO .


Zdemontować zaciski (1) .

Wyjąć poziomą uszczelkę (2) do góry .

2 - MONTAŻ

UWAGA : nałożyć na wręb środek mający ułatwić montaż (np. woda z mydłem) .


Nałożyć uszczelkę poziomą (2) w tylnej części .

Nałożyć drugi koniec uszczelki na wręb, aby założyć resztę uszczelki .

Zamontować nowe zaciski (1) .

Umieścić główkę uszczelki (3) w dolnej uszczelce bagażnika .

Kontynuować operacje montażu w kolejności odwrotnej do czynności demontażowych .