C4CG27F1 - 206 KABRIOLET

DEMONTAŻ/MONTAŻ : KOŃCÓWKA WYŚCIÓŁKI SŁUPKA TYLNEGO

1 - DEMONTAŻ

Piasta pompy wtryskowej umożliwia zablokowanie rozrządu oraz pompy wtryskowej .

ZDEMONTOWAĆ GÓRNĄ WYKŁADZINĘ SŁUPKA TYLNEGO .


Odsunąć płat wykładziny (1) w przedniej górnej części .

Zdjąć uszczelkę otworu drzwiowego (2) w tylnej części .

Zdemontować :

2 - MONTAŻ

UWAGA : nałożyć na wręb środek mający ułatwić montaż (np. woda z mydłem) .


Wsunąć występ środkujący (5) do otworu (A) .

Umieścić koniec wyściółki, wprowadzając wręb (B) w uszczelkę w (C) .

Zamontować nowe zaciski (3) .

Kontynuować operacje montażu w kolejności odwrotnej do czynności demontażowych .