C4CH0TF1 - 206 SEDAN 5 DRZWIOWY

WYMIANA SŁUPEK ŚRODKOWY (5 DRZWIOWE)

UWAGA : wszystkie oczyszczone powierzchnie powinny być zabezpieczone metodą cynkowania elektrolitycznego przez wyspecjalizowany warsztat .

KONIECZNIE : przestrzegać podstawowych przepisów bhp (zakładanie maski z pochłaniaczem oparów organicznych - praca w strefie z wentylacją .

1 - OPERACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Wymiana :

Demontaż -montaż :

Demontaż - montaż okładziny :

Wyciągnąć wiązki elektryczne .

2 - IDENTYFIKACJA CZĘŚCI ZAMIENNEJ


Bok kabiny w przedniej części .


Zawalcowanie łuku dachu .


(1) Wzmocnienie zespolonego słupka środkowego .

(2) Zawalcowanie słupka środkowego .

3 - KOMPOZYCJA (SKŁAD)


Bok kabiny w przedniej części .


Zawalcowanie łuku dachu .


(1) Wzmocnienie słupka środkowego .

(2) Zawalcowanie słupka środkowego .

(3) Korpus śruby rzymskiej .

(4) Śruba rzymska .

(5) Zespawana nakrętka .

(6) Zespawana oś .

4 - CZĘŚCI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI METODY


Częściowy bok kabiny w przedniej części .


Wzmocnienie łuku częściowego dachu .


(1) Wzmocnienie słupka środkowego .

(2) Zawalcowanie słupka środkowego .

5 - PRZYGOTOWANIE NOWYCH CZĘŚCI


Wyznaczyć a następnie odciąć przy pomocy ściernicy o grubości 1 mm (Wycięcie definitywne) .


Wyznaczyć, a następnie wywiercić otwór o 6,5 mm, do póŒniejszego spawania punktami korkowymi .


Wyznaczyć a następnie odciąć przy pomocy ściernicy o grubości 1 mm (Wycięcie definitywne) .


Wywiercić otwory 6,5 mm do póŒniejszego zgrzewania punktami korkowymi .


Wykonać otwór o średnicy 6,5 dla póŒniejszego zgrzewania punktami korkowymi .


Wywiercić otwory 6,5 mm do póŒniejszego zgrzewania punktami korkowymi .

6 - WYCINANIE


Wyznaczyć a następnie odciąć przy pomocy ściernicy o grubości 1 mm (Według A) .

Wykroić przez punktowe frezowanie (Według B) .


Wykroić przez punktowe frezowanie .


Wyznaczyć a następnie odciąć cały zespół środkowego słupka za pomocą ściernicy o grubości 1 mm (Wycięcie prowizoryczne) .


Wykroić przez punktowe frezowanie (Według A) .

Wyznaczyć a następnie odciąć przy pomocy ściernicy o grubości 1 mm (Według B) .


Wykroić przez punktowe frezowanie .


Odciąć przy pomocy ściernicy o grubości 1 mm .

Zdemontować element .


Wykroić przez punktowe frezowanie .

Zdemontować element .

7 - WYPIĘCIE


Przygotować krawędzie styku .


Przygotować krawędzie styku .

Zabezpieczyć krawędzie zgrzewalną powłoką również w nowej części .

8 - DOPASOWANIE


Zamontować :

Sprawdzić luzy .


Zdemontować :

Sprawdzić luz : X = 1360 ń 1 mm .


Wyznaczyć wykrój .


Wyznaczyć wykroje .


Wyznaczyć wykrój .

Zdemontować :


Wykończyć wykrój (Wycięcie definitywne) .


Wykończyć wykrój (Wycięcie definitywne) .


Wykończyć wykroje (Wykroje definitywne) .

9 - SPAWANIE


Zamontować wzmocnienie środkowego słupka .

Spawać elektrycznie punktowo (Z wyposażeniem : ab1) .


Zamontować wzmocnienie środkowego słupka .

Spawanie szwem sukcesywnym w atmosferze obojętnej .


Spawać punktami korkowymi w atmosferze obojętnej (Według A) .

Obrobić ściernicą punkty korkowe .

Spawać elektrycznie punktowo (Według B) .

(Z wyposażeniem AB1) .


Spawać punktami korkowymi w atmosferze obojętnej (Według C) .

Obrobić ściernicą punkty korkowe .

Spawać elektrycznie punktowo (Według D) .

(Z wyposażeniem : ab1) .

Spawanie szwem sukcesywnym w atmosferze obojętnej (Według E) .

Zeszlifować spawy .


Spawać punktami korkowymi w atmosferze obojętnej (Według F) .

Obrobić ściernicą punkty korkowe .

Spawanie szwem sukcesywnym w atmosferze obojętnej (Według G) .

Zeszlifować spawy .

Spawać elektrycznie punktowo (Według H) .

(Z wyposażeniem : ab1) .


Spawać elektrycznie punktowo (Z wyposażeniem : ab1) .

10 - WYKOŃCZENIE


Wykończyć cyną .


Wykończyć cyną .

11 - SZCZELNOŚĆ


Nałożyć kit do wygładzania pędzlem .

12 - ZABEZPIECZENIE


Nałożyć warstwę zabezpieczającą przed uderzeniami kamieni .


Nałożyć natryskiem płynny wosk .


Nałożyć natryskiem płynny wosk .