C4CH19F1 - 206 SEDAN 3 DRZWIOWY

WYMIANA PODŁUŻNICA ZEWNĘTRZNA (3 DRZWIOWE)

UWAGA : wszystkie oczyszczone powierzchnie powinny być zabezpieczone metodą cynkowania elektrolitycznego przez wyspecjalizowany warsztat .

KONIECZNIE : przestrzegać podstawowych przepisów bhp (zakładanie maski z pochłaniaczem oparów organicznych - praca w strefie z wentylacją .

1 - OPERACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Demontaż -montaż :

Demontaż - montaż okładziny :

Wyciągnąć wiązki elektryczne .

2 - IDENTYFIKACJA CZĘŚCI ZAMIENNEJ


Podłużnica zewnętrzna .

3 - KOMPOZYCJA


(1) : Podłużnica zewnętrzna .

(2) : Przedłużenie zamknięcia podłużnicy .

4 - CZĘŚCI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI METODY


Podłużnica zewnętrzna .

5 - PRZYGOTOWANIE NOWEJ CZĘŚCI


Wywiercić otwory o 8 mm dla póŒniejszego spawania punktami korkowymi .


Wyznaczyć, a następnie wykroić przy pomocy tarczy szlifierskiej o grubości 1 mm (Wykroje definitywne) .

6 - WYCINANIE


Wyznaczyć, a następnie wykroić przy pomocy tarczy szlifierskiej o grubości 1 mm (wycięcie prowizoryczne) .


Wyznaczyć, a następnie wykroić przy pomocy tarczy szlifierskiej o grubości 1 mm (Według A) (wycięcie prowizoryczne) .

Wykroić przez punktowe frezowanie (Według B) .


Wykroić przez punktowe frezowanie .


Wykroić przez punktowe frezowanie .

7 - WYPIĘCIE


Przygotować krawędzie styku .

Zabezpieczyć krawędzie zgrzewalną powłoką również w nowej części .

8 - DOPASOWANIE


Zamontować :

Kontrola luzów .


Zdemontować :

Wyznaczyć wykroje .


Wyznaczyć wykroje .


Zdemontować zewnętrzną podłużnicę .

Wykończyć wykroje (Wykroje definitywne) .


Nałożyć klej scalający strukturę .

9 - SPAWANIE


Spawać szwami sukcesywnymi w atmosferze obojętnej .

Zeszlifować spawy .


Spawanie szwem sukcesywnym w atmosferze obojętnej (Według C) .

Zeszlifować spawy .

Spawać punktami korkowymi w atmosferze obojętnej (Według D) .

Zeszlifować punkty .


SPAWAĆ ELEKTRYCZNIE PUNKTOWO (Z wyposażeniem : ab1) .


SPAWAĆ ELEKTRYCZNIE PUNKTOWO (Z wyposażeniem : ab1) .

10 - SZCZELNOŚĆ


Nałożyć kit do wygładzania pędzlem .

11 - ZABEZPIECZENIE


Nałożyć warstwę zabezpieczającą przed uderzeniami kamieni .


Nałożyć natryskiem płynny wosk .