C4CH1EF1 - 206 SEDAN 5 DRZWIOWY

WYMIANA PODŁUŻNICA ZEWNĘTRZNA (5 DRZWIOWE)

UWAGA : wszystkie oczyszczone powierzchnie powinny być zabezpieczone metodą cynkowania elektrolitycznego przez wyspecjalizowany warsztat .

1 - OPERACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Demontaż -montaż :

Demontaż - montaż okładziny :

Wyciągnąć wiązki elektryczne .

Zabezpieczyć przewody paliwowe (Prawa strona) .

2 - IDENTYFIKACJA CZĘŚCI ZAMIENNEJ


Zespolona podłużnica zewnętrzna .

3 - KOMPOZYCJA


(1) Przedłużenie zamknięcia podłużnicy .

(4) Podłużnica zewnętrzna .

4 - CZĘŚCI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI METODY


Zespolona podłużnica zewnętrzna .

5 - PRZYGOTOWANIE NOWEJ CZĘŚCI


Wywiercić otwory 8 mm do póŒniejszego zgrzewania punktami korkowymi .


Wyznaczyć a następnie odciąć przy pomocy ściernicy o grubości 1 mm (Wycięcie definitywne) .

6 - WYCINANIE


Wyznaczyć a następnie odciąć przy pomocy ściernicy o grubości 1 mm (Cięcie zgrubne) .


Wyznaczyć a następnie odciąć przy pomocy ściernicy o grubości 1 mm (Cięcie zgrubne) .


Wyznaczyć a następnie odciąć przy pomocy ściernicy o grubości 1 mm (Cięcie zgrubne) .


Wykroić przez punktowe frezowanie .


Wykroić przez punktowe frezowanie .


Wykroić przez punktowe frezowanie .


Wykroić przez punktowe frezowanie .

Zdemontować element .

7 - WYPIĘCIE


Przygotować krawędzie styku .

Zabezpieczyć krawędzie zgrzewalną powłoką również w nowej części .

8 - DOPASOWANIE


Zamontować :

Sprawdzić luzy .


Zdemontować :

Wyznaczyć wykroje .

Zdemontować : Podłużnica zewnętrzna .


Wykończyć wykrój (Wycięcie definitywne) .


Wykończyć wykrój (Wycięcie definitywne) .


Wykończyć wykrój (Wycięcie definitywne) .

9 - SPAWANIE


Zamontować zewnętrzną podłużnicę .

Spawać szwami sukcesywnymi w atmosferze obojętnej (Według A) .

Zeszlifować spawy .

Elektryczne spawanie punktowe (B) (Z wyposażeniem : ab1) .


Spawać szwami sukcesywnymi w atmosferze obojętnej (Według C) .

Spawać punktami korkowymi w atmosferze obojętnej (Według D) .

Zeszlifować spawy i punkty zgrzewania .


Spawanie szwem sukcesywnym w atmosferze obojętnej .

Zeszlifować spawy .


Spawać elektrycznie punktowo (Z wyposażeniem : ab1) .


Spawać elektrycznie punktowo (Z wyposażeniem : ab1) .

10 - WYKOŃCZENIE


Wykończyć cyną .

11 - SZCZELNOŚĆ


Nałożyć kit do wygładzania pędzlem wewnątrz .

12 - ZABEZPIECZENIE


Nałożyć warstwę zabezpieczającą przed uderzeniami kamieni .


Nałożyć natryskiem płynny wosk .