C4CH1FF1 - 206

WYMIANA DRZWI (TYLNE DRZWI)

1 - OPRZYRZĄDOWANIE SPECJALNE


[1] Wspornik drzwi .


Wykonać 2 podkładek [2] zgodnie ze szkicem .

Wykonać 2 podkładek [3] zgodnie ze szkicem .

Wykonać 2 podkładek [4] zgodnie ze szkicem .

2 - MONTAŻ


Umieścić drzwi na wsporniku [1] .


identyfikacja stałych tulei zawiasowych
z lewej strony prawa strona
góra A B
dół B A


Zestaw montażowy wyposażenia drzwi :


Podkładka [2] w (C) (Wymiar 13 mm w kierunku na zewnątrz) .

Podkładka [3] w (D) (Wymiar 15 mm w kierunku na zewnątrz) .

2 podkładek [4] dystansowych o grubości 13 mm w (E) .

Umieścić zawiasy (1) na słupku środkowym .

Dokręcić bez blokowania śruby (3) .


Założyć drzwi naprzeciw zawiasów .

Dokręcić nie blokując śruby zawiasów (2) na drzwiach .

Przykręcić ściąg do słupka międzydrzwiowego .

UWAGA : śruby (4) podtrzymujące osie drzwi znajdują się naprzeciwko siebie .


Zamknąć drzwi i sprawdzić luzy :


Otworzyć przednie drzwi .

Pozostawić tylne drzwi zamknięte .

Dokręcić śruby (3) .

Zamocować ściąg na słupku międzydrzwiowym .

Sprawdzić luzy i poziomy .

UWAGA : w przypadku trudności z zamknięciem .

Zdemontować :

W przypadku tych operacji, wykonać na nowo obróbkę powierzchni (Nałożenie środka antykorozyjnego) .

Sprawdzić luzy i poziomy .

UWAGA : w razie trudności w dopasowaniu zatrzasku do zamka, założyć zasuwkę typu 306 bez indeksowania, aby można było wykonać regulację .

Dokręcić mocowania :