C4CH1IF1 - 206 SEDAN 5 DRZWIOWY

WYMIANA CZĘŚCIOWY TYLNY BŁOTNIK (5 DRZWIOWE)

UWAGA : wszystkie oczyszczone powierzchnie powinny być zabezpieczone metodą cynkowania elektrolitycznego przez wyspecjalizowany warsztat .

KONIECZNIE : przestrzegać podstawowych przepisów bhp (zakładanie maski z pochłaniaczem oparów organicznych - praca w strefie z wentylacją .

1 - OPERACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Demontaż -montaż :

Demontaż - montaż okładziny :

Wyciągnąć wiązki elektryczne .

Zabezpieczyć przewody paliwowe (prawa strona) .

2 - IDENTYFIKACJA CZĘŚCI ZAMIENNEJ


Tylny błotnik .


Tylny wspornik uszczelki rynienki ściekowej .

3 - KOMPOZYCJA


(1) Tylny błotnik .

(2) Wzmocnienie mocowania zamka zespolonych tylnych drzwi .

(3) Śruby rzymskie drążka bagażnika .

4 - CZĘŚCI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI METODY


Tylny błotnik .


Tylny wspornik uszczelki rynienki ściekowej .

5 - PRZYGOTOWANIE NOWEJ CZĘŚCI


Wywiercić otwory 6,5 mm do póŒniejszego zgrzewania punktami korkowymi .


Wywiercić otwory 6,5 mm do póŒniejszego zgrzewania punktami korkowymi .


Wyznaczyć, a następnie wykroić przy pomocy tarczy szlifierskiej o grubości 1 mm (Wycięcie definitywne) .


Wywiercić otwory 6,5 mm do póŒniejszego zgrzewania punktami korkowymi .

6 - WYCINANIE


Wykroić przez punktowe frezowanie .


Wyznaczyć, a następnie wykroić przy pomocy tarczy szlifierskiej o grubości 1 mm (wycięcie prowizoryczne) .

Zdemontować : Tylny wspornik uszczelki rynienki ściekowej .


Wykroić przez punktowe frezowanie .


Wykroić przez punktowe frezowanie .


Wykroić przez punktowe frezowanie .


Wykroić przez punktowe frezowanie .


Wykroić przez punktowe frezowanie .

Zdemontować element .

7 - WYPIĘCIE


Przygotować krawędzie styku .

Zabezpieczyć krawędzie zgrzewalną powłoką również w nowej części .

8 - DOPASOWANIE


Zamontować :

Zamknąć drzwi .

Zamknąć tylne drzwi .

Sprawdzić luzy .


Otworzyć drzwi .

Otworzyć tylne drzwi .

Wyznaczyć wykroje .

Zdemontować tylny błotnik .


Wykończyć wykrój (Wycięcie definitywne) .


Wykończyć wykrój (Wycięcie definitywne) .


Nałożyć klej scalający strukturę .

9 - SPAWANIE


Zamontować błotnik .

Spawać szwami sukcesywnymi w atmosferze obojętnej .

Zeszlifować spawy .


Spawać elektrycznie punktowo (Z wyposażeniem : ab1) .


Spawać punktami korkowymi w atmosferze obojętnej .

Obrobić ściernicą punkty korkowe .


Spawać elektrycznie punktowo (Według A) (Z wyposażeniem : ab1) .

Spawać punktami korkowymi w atmosferze obojętnej (Według B) .

Obrobić ściernicą punkty korkowe .


Spawać punktami korkowymi w atmosferze obojętnej .

Obrobić ściernicą punkty korkowe .


Zamontować : Tylny wspornik uszczelki rynienki ściekowej .

Zespawać punktami korkowymi .

Obrobić ściernicą punkty korkowe .

10 - WYKOŃCZENIE


Wykończyć cyną .

11 - SZCZELNOŚĆ


Nałożyć masę uszczelniającą .


Nałożyć masę uszczelniającą .


Nałożyć masę uszczelniającą .


Nałożyć kit do wygładzania pędzlem .

12 - ZABEZPIECZENIE


Nałożyć warstwę zabezpieczającą przed uderzeniami kamieni .


Nałożyć warstwę zabezpieczającą przed uderzeniami kamieni .


Nałożyć natryskiem płynny wosk .