C4CH1JF1 - 206

WYMIANA PRZEDNIE DRZWI

1 - OPRZYRZĄDOWANIE SPECJALNE


[1] Wspornik drzwi .

2 - OPRZYRZĄDOWANIE


Wykonać 2 podkładek [2] zgodnie ze szkicem .

Wykonać 2 podkładek [3] zgodnie ze szkicem .

Wykonać 2 podkładek [4] zgodnie ze szkicem .

3 - NIEZBĘDNE CZĘŚCI


Zestaw montażowy wyposażenia drzwi :

4 - MONTAŻ


Umieścić drzwi na wsporniku [1] .

KONIECZNIE : aby zamontować drzwi przednie, należy wcześniej założyć drzwi tylne .


Ustawić :

Umieścić zawiasy (1) wyposażone w kołki centrujące na słupek przedni .

Dokręcić bez blokowania śruby (2) .


Założyć drzwi naprzeciw zawiasów .

Dokręcić nie blokując śruby (2) zawiasów na drzwiach .

Dokręcić zaczepy na przednim słupku .

UWAGA : śruby (3) podtrzymujące osie drzwi znajdują się naprzeciwko siebie .

Wyjąć przyrząd [1] .

4 - 1 - KONTROLA LUZÓW


Zamknąć drzwi i sprawdzić luzy :


Pozostawić drzwi zamknięte .

Dokręcić śruby (2) do przedniego słupka przy pomocy płaskiego klucza włożonego przez wnękę koła .

Otworzyć drzwi i dokręcić mocowania zawiasów na drzwiach .

Sprawdzić luzy i poziomy .

UWAGA : w przypadku trudności z montażem należy wyjąć kołki centrujące (4) tulei zawiasowej słupka lub ewentualnie drzwi .

W ramach tej przed operacji, wykonać ponownie obróbkę powierzchni w miejscu zamocowania kołka centrującego (Nałożenie środka antykorozyjnego) .

4 - 2 - MONTAŻ DRZWI


Umieścić przyrząd [1] na drzwiach .

Zdemontować :

Zdjąć zawiasy drzwiowe .

Zdemontować zaczepy na przednim słupku .


Zabezpieczyć tylny brzeg przedniego błotnika taśmą przylepną (A) w strefie przejścia klucza .

Wymienić drzwi .

Wstawić ponownie osie (3) .

Zamocować zaczepy na przednim słupku .

Wyjąć przyrząd [1] .

Sprawdzić luzy i poziomy .

UWAGA : w razie trudności w dopasowaniu zatrzasku do zamka, założyć zasuwkę typu 306 bez indeksowania, aby można było wykonać regulację .

5 - DOKRĘCENIE

Dokręcić mocowania (2) na 2 danm .

Dokręcić mocowania (3) na 1,4 danm .