C4CH1TF1 - 206 KABRIOLET

DEMONTAŻ/MONTAŻ DRZWI

1 - OPRZYRZĄDOWANIE SPECJALNE


[1] Wspornik drzwi .


Wykonać 2 podkładek [2] zgodnie ze szkicem .

Wykonać 2 podkładek [3] zgodnie ze szkicem .

Wykonać 2 podkładek [4] zgodnie ze szkicem .

2 - NIEZBĘDNE CZĘŚCI


Zestaw montażowy wyposażenia drzwi :

3 - DEMONTAŻ

Założyć wspornik [1] na drzwi .

Odłączyć wiązkę drzwi .


Zdemontować :

4 - MONTAŻ

Zamontować drzwi, wyposażone w zawiasy .

Zamontować :

Podłączyć wiązkę drzwi .

5 - W PRZYPADKU WYMIANY DRZWI

Zdemontować :


Umieścić drzwi na wsporniku [1] .


Ustawić :

Umieścić zawiasy (1) wyposażone w kołki centrujące na słupek przedni .

Dokręcić bez blokowania śruby (2) .


Na nowych drzwiach zamontować zawiasy (1), wyposażone w kołki centrujące .

Dokręcić, nie blokując, śruby zawiasów (5) na drzwiach .

Założyć drzwi naprzeciw zawiasów .

Założyć osie podtrzymujące (3) (osie powinny być ustawione naprzeciw siebie) .

Dokręcić mocowanie ogranicznika otwarcia drzwi na przednim słupku .

Wyjąć wspornik [1] .

5 - 1 - KONTROLA LUZÓW I POZIOMÓW


Zamknąć drzwi i sprawdzić luzy :


Pozostawić drzwi zamknięte .

Dokręcić śruby (2) do przedniego słupka przy pomocy płaskiego klucza włożonego przez wnękę koła .

Otworzyć drzwi i dokręcić mocowania (5) zawiasów drzwi .

Przeprowadzić ponowną kontrolę luzów i poziomów .

UWAGA : w przypadku trudności z montażem należy wyjąć kołki centrujące (4) tulei zawiasowej słupka lub ewentualnie drzwi ; w ramach tej przed operacji, wykonać ponownie obróbkę powierzchni w miejscu zamocowania kołka centrującego (nałożenie środka antykorozyjnego) .

UWAGA : w razie trudności w dopasowaniu zatrzasku do zamka, założyć zasuwkę typu 306 bez indeksowania, aby można było wykonać regulację .

Dokręcić mocowania (2) - (5) na 2 danm .

Dokręcić mocowania (3) na 1.4 danm .