C4CH1WF1 - 206 KABRIOLET

WYMIANA FOLIA USZCZELNIAJĄCA POWIETRZE TYLNEJ CZĘŚCI POJAZDU

1 - DEMONTAŻ

Zdemontować :

Odłączyć i oddzielić moduł pasa bezpieczeństwa .


Zdemontować folię uszczelniającą powietrze .

2 - MONTAŻ

Usunąć zabrudzenia na obramieniu blaszanym (Odtłuścić za pomocą rozcieńczalnika do czyszczenia powierzchni) .

KONIECZNIE : po każdej naprawie systematycznie wymieniać folię izolującą .

Postępować w odwrotnej kolejności jak podczas demontażu .

KONIECZNIE : zamontować nowe elementy uszczelniające bez zagięć lub pęknięć ; idealna czystość powierzchni oparcia jest niezbędna na płycie wewnętrznej ; zalecenia te są konieczne, gdyż pozwalają na uniknięcie przedostania się wody, kurzu lub hałasu .