C4CH1XF1 - 206 KABRIOLET

WYMIANA PODŁUŻNICA ZEWNĘTRZNA


KONIECZNIE : POJAZD TEN ZOSTAŁ ZAPROJEKTOWANY DO STOSOWANIA TECHNOLOGII SPAWANIA ELEKTRODĄ TOPLIWĄ W ATMOSFERZE GAZU OBOJĘTNEGO ; podczas naprawy konstrukcji, wszystkie połączenia powinny być zespawane tą samą metodą ; zabrania siĘ stosowaĆ jakiejkolwiek innej technologii .

UWAGA : wszystkie oczyszczone powierzchnie powinny być zabezpieczone metodą cynkowania elektrolitycznego przez wyspecjalizowany warsztat .

KONIECZNIE : przestrzegać podstawowych przepisów bhp (zakładanie maski z pochłaniaczem oparów organicznych - praca w strefie z wentylacją .

1 - OPERACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Wymiana :

Demontaż/montaż :

Demontaż - montaż okładziny :

Wyciągnąć wiązki elektryczne .

2 - IDENTYFIKACJA CZĘŚCI ZAMIENNYCH


Podłużnica zewnętrzna (1) .

3 - CZĘŚCI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI METODY


Podłużnica zewnętrzna (1) .

4 - PRZYGOTOWANIE NOWEJ CZĘŚCI5 - WYCINANIE
6 - WYPIĘCIE


7 - DOPASOWANIE8 - SPAWANIE


9 - SZCZELNOŚĆ
10 - ZABEZPIECZENIE