C4DG09F1 - 206

DEMONTAŻ/MONTAŻ RAMA WEWNĘTRZNEJ ZASŁONY ELEKTRYCZNIE OTWIERANEGO DACHU

1 - DEMONTAŻ

Zdemontować wykładzinę dachową .


Zdemontować mocowania : Od (1) do (16) .

Do wykonania następnej operacji potrzebne są dwie osoby .

Zdemontować ramę otwieranego dachu i wyjąć ją przez tył samochodu .

2 - MONTAŻ

Postępować w odwrotnej kolejności jak podczas demontażu .

Zachować kolejność dokręcania : (1) do (16) .

Dokręcić mocowania na 0,2 danm .