C4DH0AF1 - 206

WYMIANA DACH

UWAGA : wszystkie oczyszczone powierzchnie powinny być zabezpieczone metodą cynkowania elektrolitycznego przez wyspecjalizowany warsztat .

KONIECZNIE : przestrzegać podstawowych przepisów bhp (zakładanie maski z pochłaniaczem oparów organicznych - praca w strefie z wentylacją .

1 - OPERACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Demontaż -montaż :

Demontaż - montaż okładziny :

Odsłonić :

2 - IDENTYFIKACJA CZĘŚCI ZAMIENNEJ


Dach .

3 - CZĘŚCI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI METODY


Dach .

4 - WYCINANIE


Wykroić przez punktowe frezowanie .


Wykroić przez punktowe frezowanie .


Wykroić przez punktowe frezowanie (symetryczne cięcie) .


Odciąć pasma kleju .


Odciąć pasma kleju .

Zdemontować dach .

5 - WYPIĘCIE


Przygotować krawędzie styku .


Przygotować krawędzie styku .

6 - DOPASOWANIE


Założyć dach .

Kontrola luzów .

Zdemontować dach .


Nałożyć klej scalający strukturę .


Nałożyć klej scalający strukturę .

Założyć dach .

7 - SPAWANIE


Spawać elektrycznie punktowo (Z wyposażeniem : ab1) .


Spawać elektrycznie punktowo (Z wyposażeniem : ab1) .


Spawać elektrycznie punktowo (Z wyposażeniem : ab1) .

Spawanie symetryczne .

8 - SZCZELNOŚĆ


Nałożyć masę uszczelniającą .