C4GB00F1 - 206

WSTĘP STRUKTURA

Aby umożliwić naprawę dobrej jakości i w jak najlepszych warunkach, zbadano liczne metody naprawy karoserii .

1 - OPERACJE TE ZOSTAŁY OPISANE WEDŁUG NASTĘPUJĄCEGO PODZIAŁU

1 - 1 - OPERACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Wszystkie operacje stanowić będą uzupełnienie do rzeczywistej naprawy .

1 - 2 - IDENTYFIKACJA CZĘŚCI ZAMIENNEJ

Wszystkie części, jakie należy zamówić przed przystąpieniem do rzeczywistej naprawy .

1 - 3 - CZĘŚCI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI METODY

Identyfikacja części podczas rzeczywistej naprawy, po przecięciu lub demontażu poszczególnych elementów .

1 - 4 - PRZYGOTOWANIE NOWYCH CZĘŚCI

Oczyszczenie krawędzi styku przed spawaniem .

Określenie wiercenia lub wykrajania elementów w przypadku częściowej wymiany .

1 - 5 - WYCINANIE

Do wykonania w przypadku elementów uszkodzonych zgodnie z wyspecyfikowaną linią .

1 - 6 - WYPIĘCIE

Naprawa, wygładzenie i obróbka ściernicą krawędzi styku .

Nałożenie warstwy przewodzącej na krawędzie styku (na nadwoziu jak również na nowych częściach) .

1 - 7 - DOPASOWANIE

Prezentacja elementów umożliwiających dopasowanie .

Kontrola .

Wykończenie .

1 - 8 - SPAWANIE

Spawanie zgodnie z podanymi linii z użyciem odpowiedniego wyposażenia .

1 - 9 - WYKOŃCZENIE

Nałożenie cyny na powierzchnie wymagające starannego wykończenia .

1 - 10 - SZCZELNOŚĆ

Nałożenie kitu zgodnie z wyspecyfikowaną linią .

1 - 11 - ZABEZPIECZENIE

Nałożenie warstwy zabezpieczającej przed uderzeniami kamieni w podanych miejscach .

Nałożenie natryskiem płynnego wosku we wnękach .

1 - 12 - NAKŁADANIE PIANKI

Wprowadzenie pianki rozprężnej w podanych miejscach .

KONIECZNIE : po zakończeniu prac: sprawdzić działanie urządzeń elektrycznych, sprawdzić zablokowanie elementów ruchomych, wyczyścić wszystkie ślady pozostałe na pojeŒdzie .