C4GB01F1 - 206

IDENTYFIKACJA SYMBOLE UŻYTE W METODACH DOTYCZĄCYCH KAROSERII


(A) Wycinanie .

(B) Wiercenie .

(C) Frezowanie .

(D) Wypięcie .

(E) Spawanie punktami korkowymi w atmosferze obojętnej lub zgrzewaniem oporowym .

(F) Spawanie szwem .

(G) Masa wykańczająca .

(H) Kit do wygładzania pędzlem .

(I) Masa uszczelniająca : 13 mm .

(J) Masa uszczelniająca : 6 mm .

(K) Kit w taśmie : 2 X 20 mm .

(L) Klej scalający strukturę .

(M) Wykończenie cynowe .

(N) Zabezpieczenie wnęk (Płynny wosk) .

(P) Warstwa zabezpieczająca przed uderzeniami kamieni .

(Q) Pianka rozprężna .