C4GB02F1 - 206

IDENTYFIKACJA SYMBOLE URZĄDZEŃ DO ZGRZEWANIA OPOROWEGO


długość (mm) elektrody
AA1 120 proste
AB1 140 do 170 skośne
AD1 230 do 250 zaostrzone
BA1 250 proste
CA1 350
DA1 550 do 600 skośne
EA1 450 proste
FA1 650