C5AH00K1 - 206

WYMIANA LINKA STERUJĄCA OTWARCIEM POKRYWY SILNIKA

1 - ZALECANE NARZĘDZIA


Skład zestawu (Symbol fabryczny (-).1324) .

[1] Podkładka .

[2] Przepust kablowy .

[3] Szczypce .

[4] Zaczep .

2 - DEMONTAŻ

Pociągnąć za dŒwignię otwarcia pokrywy silnika .


Zdemontować :

Wyjąć sterowanie otwieraniem (3) .

Zdemontować :


Wypiąć górną kratkę zabezpieczającą atrapę .

Wypiąć :


Owinąć przepust kablowy [2] na lince (4) .

Pociągnąć za linkę od strony kabiny .

3 - MONTAŻ

Założyć przepust kablowy [2] na nową linkę .

Pokryć przepust kablowy pancerza wodą z mydłem .

Pociągnąć za przepust kablowy [2] .

Poprowadzić linkę wzdłuż błotnika .

Zdemontować przepust kablowy przewodu (2) .


Pociągnąć za przepust kablowy pancerza przy pomocy szczypiec [3] .

Zaczepić linkę (4) na zamku (5) .

Postępować w odwrotnej kolejności jak podczas demontażu .

Dokręcić :