C5AH01K1 - 206

WYMIANA USZCZELKI RYNIENEK

1 - DEMONTAŻ

Otworzyć drzwi .


Zdemontować uszczelkę rynienki (1) wspornika (A) .

2 - MONTAŻ


Ustawić uszczelkę rynienki (1) w gnieŒdzie (B) .

Montować uszczelkę rynienki zaczynając od tyłu .