C5BG00F1 - 206

DEMONTAŻ/MONTAŻ POKRYWA KORKA ZBIORNIKA PALIWOWA

1 - DEMONTAŻ

Zdemontować korek zbiornika paliwa .

Wyciągnąć klucz .


Zamontować zabezpieczenie na pokrywie (1) .

Nacisnąć a następnie przekręcić korkiem (w kierunku przeciwnym do strzałki) (2), wyciągając go z zaczepu (A) pokrywy .

Zdemontować pokrywę (1) .

2 - MONTAŻ


Postawić na przeciwko strzałki, odcięty pod kątem prostym zaczep (B) .

Włożyć zespół trzech zaczepów, obracając je (zgodnie z kierunkiem strzałki) a następnie docisnąć .

Zamontować korek paliwowy .